Komunikat

Przez okres dwóch tygodni zamknięte będą szkoły, przedszkola i uczelnie wyższe, a także żłobki i inne placówki oświatowe w całym kraju – taką decyzję ogłosili premier, oraz ministrowie zdrowia, edukacji i kultury oraz rodziny i pracy.

W związku z powyższym, Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa – po konsultacji z Przewodniczącym Komisji Sportu i Kultury Fizycznej Rady Miasta Krakowa p. Stanisławem Morycem – sugeruje czasowe zawieszenie zajęć, realizowanych przez organizacje sportowe na terenie Krakowa.

Działalność programowa miejskich placówek wychowania pozaszkolnego o charakterze sportowym zostaje zawieszona do odwołania.