Ambasadorzy KS Cracovia

     Instytucja Ambasadorów KS Cracovii została powołana przez Zarząd KS Cracovia 1906 w roku 2011, a pierwsze tytuły nadano 5 kwietnia 2011 roku. Tytuł Ambasadora Cracovii jest godnością honorową. Ambasadorem może zostać osoba związana z Cracovią i zasłużona dla Klubu. Zadaniem Ambasadora jest propagowanie dobrego imienia Klubu. Ambasadorzy płacą miesięczne składki, które przeznaczane są na bieżącą działalność Cracovii, ze szczególnym uwzględnieniem grup młodzieżowych. Każdy Ambasador otrzymuje swój numer.
Przybliżmy sylwetki obecnych Ambasadorów Klubu. Numery 1 i 2 są zastrzeżone dla Ambasadorów Honorowych. Na razie jednak ich nie wybrano. Inne braki w numeracji wynikają z wygaśnięcia mandatu Ambasadora zazwyczaj z powodu jego śmierci. Na te miejsca zostaną w przyszłości wybrani nowi Ambasadorzy.

Aktualna lista naszych Ambasadorów!

Baranowicz Janusz,

Drożdż Jerzy,

Enc Ryszard,

Hornig Krzysztof,

Kowarzyk Wojciech,

Krzyżanowski Jan,

Mikołajczyk Andrzej,

Mruk Jerzy.

Sadlik Zygmunt,

Smoleń Antoni,

Stężały Piotr,

Stoch Marian,

Śliwiński Zbigniew,

Teleśnicki Stanisław,

Wyroba Kazimierz,

Zagórski Kazimierz,

Zawrotniak Kazimierz.