Rada

LISTA CZŁONKÓW RADY SENIORÓW KS „CRACOVIA”

Czesław RAJTAR – honorowy Przewodniczący Rady Seniorów
Prezydium Rady Seniorów:

Jerzy ŁUDZIK – Przewodniczący

 1. Mieczysław BŁAŻEK
 2. Stanisław CIEŚLAK
 3. Adam CZAPLA
 4. Lech KOŁODZIEJCZYK
 5. Seweryn RATAJCZAK
 6. Zygmunt SADLIK
 7. Antoni SMOLEŃ
 8. Kazimierz ZAWROTNIAK
 9. Rafał AKSMAN
 10. Jan BALACHOWSKI
 11. Włodzimierz BARTONICZEK
 12. Jerzy BANAŚ
 13. Jan BIEDROŃ
 14. Władysław BIGAJ
 15. Stefan BOHACZ
 16. Marian CEBULSKI
 17. Barbara CICHECKA
 18. Stanisław CIEŚLAK
 19. Marian CHMURSKI
 20. Ludomir CHRONOWSKI
 21. Franciszek DOBOSZ
 22. Józefa DROZDOWSKA-MASACZYŃSKA
 23. Marcin DUNIN-MAJEWSKI
 24. Zdzisław FIEMA
 25. Jan FRANDOFERT
 26. Jacek GŁOWA
 27. Jacek GOFROŃ
 28. Mieczysław GRUSZKA
 29. Wacław GÓJ
 30. Aleksander ŁODZIA-KOBYLIŃSKI
 31. Wiesław KACZOROWSKI
 32. Edward KASPRZYK
 33. Mieczysław KOLASA
 34. Krzysztof KOLBER
 35. Roman KOŁODZIEJ
 36. Józef KOSOWSKI
 37. Juliusz KORZENIAK
 38. Jerzy KOZŁOWSKI
 39. Bronisław KUREK
 1. Jerzy LANGIER
 2. Stanisław LASKA
 3. Eugeniusz LEWACKI
 4. Adam LOTZ
 5. Zbigniew ŁOPATKA
 6. Maciej MADEJA
 7. Leszek MAZAN
 8. Wojciech MARCHEWCZYK
 9. Barbara MELNYCZUK
 10. Jerzy Andrzej MIKOŁAJCZYK
 11. Antoni MONTEAN
 12. Jerzy MRUK
 13. Ryszard NIEMIEC
 14. Grzegorz Marian NOWAK
 15. Jan OKOŃSKI
 16. Zdzisław OLESZEK
 17. Piotr PARTYŁA
 18. Jerzy REICHEL
 19. Stanisław SĘK
 20. Stanisław SŁOMKA
 21. Andrzej SROKA
 22. Edward SURDYKA
 23. Lidia SURDYKA
 24. Ksiądz kapelan Henryk SURMA
 25. Jacek SURÓWKA
 26. Tadeusz SZARAŃSKI
 27. Feliks SZCZERBOWSKI
 28. Jadwiga SZYMAŃSKA-MIKRUT
 29. Tadeusz SZYMAŃSKI
 30. Bronisława TOBOŁA-SMOLEŃ
 31. Grażyna URBANOWICZ
 32. Zofia WIĘCEK
 33. Janusz WINNICKI
 34. Wojciech WŁOCZEWSKI
 35. Tadeusz WOJCZUK
 36. Kazimierz WYROBA
 37. Zbigniew ZARĘBA
 38. Krzysztof ŻMUDKA