KS Cracovia 1906 z siedzibą w Krakowie, przy al. 3 Maja 11 a, 30-062 Kraków, ogłasza konkurs na sponsora tytularnego „Hali 100-lecia Cracovii wraz z Centrum Sportu Niepełnosprawnych”, położonej w Krakowie przy al.  Marszałka Ferdinanda Focha 40.Nazwa sponsora tytularnego stanowić będzie integralny element nazwy Hali i sponsor otrzyma następujące prawa do działań reklamowych:

 1. umieszczenie nazwy i logo Sponsora :
  1. na elewacji Hali od strony al. Marszałka Ferdinanda Focha
  2. w sali gry,
  3. ekranie LED, wewnątrz Hali, przy wejściu głównym od strony Al. Focha, 
  4. na stronie głównej portalu internetowego Hali i aplikacji mobilnej Hali
  5. na biletach, wejściówkach i zaproszeniach na otwarte imprezy organizowane na Hali oraz na plakatach i w materiałach promujących te imprezy,
 2. używaniu tytułu Sponsora Tytularnego Hali we własnych działaniach promocyjno-reklamowych.

Sponsor w ramach zawartej umowy uzyska prawo do korzystania z Hali na potrzeby  działalności sportowej swoich pracowników (na sali głównej w wymiarze 1,5 godziny tygodniowo), a także organizowanych własnych imprez promocyjno-wizerunkowych i konferencji (w wymiarze 1 raz w roku sala główna i 5 razy sala konferencyjna).

Elementem wynagrodzenia może być też świadczenie rzeczowe w ramach przedmiotu działalności sponsora jednak nie więcej niż do 50% wartości kontraktu.

Kryteria wyboru oferty:

 1. kwota wynagrodzenia, w tym ewentualne świadczenie rzeczowe
 2. marka sponsora

W intencji Organizatora jest obowiązywanie umowy sponsorskiej, przez okres nie krótszy niż do 31 grudnia 2020 roku i nie dłuższy niż do 31 grudnia 2022 r.Oferty zawierające kwotę wynagrodzenia należy składać do dnia 16 lipca  2018 r. do godz.12:00.na adres : KS Cracovia 1906, al. 3 Maja 11 a, 30-062 Kraków, z adnotacją na kopercie „Sponsor Hali”.Otwarcie kopert nastąpi w dniu 16 lipca 2018 r.Szczegółowe negocjacje i ustalenie treści umowy sponsorskiej oraz jej podpisanie nastąpi do dnia 20 lipca 2018 r. Umowa wymaga akceptacji Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie.