Zarząd fundacji

Antoni Smoleń

Antoni Smoleń

Wiceprezes

Od roku 1960 przez osiem lat zawodnik sekcji hokeja na lodzie. Zawodowo był kierownikiem sekcji zaopatrzenia w Krakowskiej Fabryce Aparatów Pomiarowych MERA-KFAP, przeszło 5 lat pracował na kontraktach eksportowych „Budimexu” i Zjednoczenia Budownictwa „Południe” w Libii i Niemczech. W 1990 rozpoczął własną działalność gospodarczą, a w roku 2005 przeszedł na emeryturę.

W 2006 rozpoczął działalność w KS Cracovia i jej Radzie Seniorów. Przez cztery lata był wiceprezesem KS Cracovia, KS Cracovia 1906 i Fundacji „100 lat KS Cracovia”. 9 stycznia 2011 wybrany prezesem stowarzyszenia KS Cracovia 1906.

Ewa Kasprzycka

Ewa Kasprzycka

Sekretarz