Serdecznie zapraszamy wszystkich na organizowany przez sekcję lekkoatletyczną Cracovii 1906 44. Memoriał dr Aleksandra Moroza, który odbędzie się w dniu 29.09.2019 na Stadionie Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.
Poniżej wszystkie niezbędne informacje na temat zawodów:

KIEROWNICTWO: KS CRACOVIA 1906, Al. 3-go Maja 11a, 30-062 Kraków, 12 633 27 24
ORGANIZATOR: SEKCJA LEKKOATLETYCZNA KS CRACOVIA 1906
TERMIN I MIEJSCE: 29.09 2019 (niedziela), godzina 11.00,(dysk M-10.30) Stadion Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, Al. Jana Pawła II 78

PROGRAM K i M:

  • dwubój sprinterski (100m-200m), dwubój mężczyzn poświęcony pamięci Alojzego Kusiny trenera sprintu w Cracovii,
  • dwubój płotkarski (100/110pł-400pł),dwubój mężczyzn poświęcony pamięci Adama Kołodziejczyka wybitnego płotkarza w Cracovii
  • dwubój skokowy (skok w dal- skok wzwyż),dwubój mężczyzn poświęcony pamięci Wojciecha Chwaluczyka czołowego zawodnika Cracovii w skokach
  • dwubój kobiet poświęcony pamięci Marii Bibro czołowej zawodniczki Cracovii w skoku w dal
  • dwubój rzutowy (pchnięcie kulą-rzut dyskiem)dwubój mężczyzn poświęcony pamięci Zbigniewa Szwajki trenera rzutów w Cracovii, dwubój rzutowy kobiet pamięci Danuty Wróbel czołowej zawodniczki Cracovii w rzutach
  • dwubój wytrzymałościowy (400m-800m),

WARUNKI UCZESTNICTWA: w zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy zgłoszeni przez kluby posiadający aktualne badania lekarskie
ZGŁOSZENIE IMIENNE: przez system zgłoszeń Domtel do godz. 20.00 w dniu 27.09 2019
SPOSÓB ROZGRYWANIA KONKURENCJI: w konkurencjach biegowych serie na czas w biegach płotkarskich wysokość płotków odpowiednia dla każdej kategorii wiekowej: młodzik, junior młodszy, junior , senior.

Punkty za czasy będą liczone w/g tabel ligowych PZLA dla seniorów, zasady obowiązują także w dwuboju rzutowym. Ciężar sprzętu dla każdej kategorii wiekowej, finały open. Punkty za wyniki liczone będą w/g tabel ligowych PZLA. W pozostałych konkurencjach zgodnie z przepisami PZLA. Zgłoszenie 20 min przed konkurencją w miejscu startu. W przypadku równej ilości punktów o kolejności w dwuboju decyduje wynik z pierwszej konkurencji.

KOSZTY ORGANIZACJI: koszty organizacji zawodów pokrywa organizator. Opłata startowa 10zł od zgłoszonego zawodnika/zawodniczki. Startowe płatne gotówką przed zawodami w biurze zawodów.

NAGRODY:

  • za trzy najlepsze wyniki w każdym dwuboju zawodnicy/zawodniczki otrzymają okolicznościowe upominki,
  • za trzy najlepsze wyniki w dwubojach łącznie dla kobiet i mężczyzn okolicznościowe puchary i nagrody pieniężne (500zł-300zł-200zł) ufundowane przez organizatora,
  • za trzy najlepsze wyniki w dwubojach łącznie dla kobiet i mężczyzn dla najlepszych zawodników KS Cracovia 1906 okolicznościowe puchary ufundowane przez organizatorów

UBEZPIECZENIE: zgodnie z art38 “Ustawy o sporcie 25.o6.2010r obowiązek ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków należy do klubu, który zgłasza zawodników do zawodów.
INNE: Warunkiem otrzymania upominków i pucharów jest ukończenie dwuboju i osobisty odbiór nagród. Nie ukończenie dwuboju nie powoduje anulowania wyniku w ukończonej konkurencji
Sprawy sporne rozstrzyga organizator.

PROJEKT PROGRAMU MINUTOWEGO:
10.30 dysk M
11.00 100pł K skok w dal M skok wzwyż K kula M
11.20 110pł M
11.30 100m K
11.45 100m M kula K
12.00 400m K
12.15 400m M skok w dal K skok wzwyż M dyskK
12.30 400pł K
12.45 400pł M
13.00 200m K
13.15 200m M
13.30 800m K
13.40 800m M
14.00-14.15 Wręczenie nagród

PROGRAM MOŻE ULEC ZMIANIE W ZALEŻNOŚCI OD ILOŚCI ZGŁOSZEŃ