Prezydium

Czesław Rajtar

Czesław Rajtar

Honorowy Przewodniczący Rady Seniorów
Jerzy Łudzik

Jerzy Łudzik

Mieczysław Błażek

Mieczysław Błażek

Seweryn Ratajczak

Seweryn Ratajczak