W dniu 28.04 2019 r. (niedziela), godz 16.00 na stadionie AWF Kraków przy al. Jana Pawła II 78 odbędzie się I Charytatywny Mityng Lekkoatletyczny KS Cracovia. Organizatorem jest sekcja lekkoatletyczna KS Cracovia 1906.

Konkurencje: K i M – 100 m, 300 m, 600 m, 1000 m, skok w dal, skok wzwyż, kula, dysk, sztafety 4×100.

Warunki uczestnictwa: w zawodach mogą wystartować zawodnicy, zgłoszeni przez kluby, posiadający aktualne badania lekarskie (sprawdzenie aktualności należy do zgłaszającego klubu).

Zgłoszenia: poprzez system Domtel do godz:20.00, 26.04.2019 r.
Koszty organizacji zawodów pokrywa organizator, koszty osobowe zgłaszające kluby.

Opłata startowa 10 zł/osobostart – w całości przeznaczona będzie dla osób potrzebujących z przeznaczeniem na wakacje (płatna w biurze przed rozpoczęciem zawodów).
W skoku w dal K i M oraz w rzutach K i M, jeżeli zgłosi się mniej niż 8 osób, wszystkim startującym przysługują 4 próby. Wszystkie konkurencje odbywają się w kategorii open.
Nagrody: zależnie od możliwości organizatora za 3 najlepsze wyniki wśród kobiet i mężczyzn.
Ubezpieczenie: zgodnie z art.38 ustawy z 25.06.2010 r. o sporcie (Dz.U.2010, Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) obowiązek ubezpieczenia zawodników od nieszczęśliwych wypadków należy do klubu, który zgłasza zawodnika do startu w zawodach.
Inne: sprawy sporne nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

Projekt programu:
15.30 dysk M
16.00 4×100 m K (serie na czas), skok w dal M, skok wzwyż K
16.10 4×100 m M (serie na czas)
16.20 100 m K (serie na czas)
16.40 100 m M (serie na czas), skok w dal K, kula M
17.00 600 m K (serie na czas), skok wzwyż M
17.15 600m M (serie na czas)
17.30 1000 m K (serie na czas), dysk K
17.40 1000 m M (serie na czas)
17.55 300 m K (serie na czas)
18.10 300 m M(serie na czas)
18.30 kula K
18.45 wręczenie nagród
Program minutowy zawodów może ulec zmianie.