Szermierka

Sekcja szermiercza jest sekcją z wieloletnimi tradycjami. Powołanie kilkunastosobowej sekcji miało miejsce w październiku 1945 roku. Grupa istniała zaledwie 2 lata po czym jej działalność została zawieszona z powodów finansowych. W dniu 21 listopada 1957 roku sekcja po raz pierwszy została reaktywowana na mocy podjętej uchwały przez walne zgromadzenie. Działalność sportowa sekcji trwała do 1970 roku. W tym okresie nasi zawodnicy odnosili wielkie sukcesy na arenie krajowej oraz międzynarodowej.
Przerwa w działalności trwała do 1971 roku. Po kolejnej reaktywacji zawodnicy odnosili same sukcesy których ukoronowaniem był srebrny medal na olimpiadzie w Moskwie. Grupa szermierzy odnotowywała wzloty i upadki (zawieszanie sekcji) aż do ponownej reaktywacji w 2016 roku gdzie do grona zawodników dołączyli szermierze niepełnosprawni (szermierka na wózkach).

Kadra trenerska

Członek Zarządu

Aleksander Atanassow

Kierownik sekcji

Marcin Królikowski