Prezydium Rady Seniorów

Czesław RAJTAR – honorowy Przewodniczący Rady Seniorów
Jerzy ŁUDZIK
Mieczysław BŁAŻEK
Stanisław CIEŚLAK
Adam CZAPLA
Seweryn RATAJCZAK